Anasayfa

WEB SİTEMİZİN ADRESİ DEĞİŞMİSTİR.YENİ SİTEMİZİN ADRESİNE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. http://www.sozveeylem.com/
İşçi sınıfının mücadele tarihi görkemli ama bir o kadar da sonuçsuz kalan, yenilgiyle sonuçlanan çıkışlarla doludur. Sınıf mücadelesinde nispeten uzun bir birikim döneminin ardından ortaya çıkan bu patlamaların ortak özelliği, kendiliğinden bir karaktere sahip olmalarıdır.
• Burjuva Siyasetin Yeniden Dizaynı ve Seçimler • Toplumsal ve Siyasal Gündem’den • Örgütlenme Sorunları, Yerel Çalışma ve Hedefler - İ.Can • “Vardık, Varız, Var Olacağız !” - Gül Azur • MDD Eleştirisi ve THKP/C – N. Fırat • Devrimci Kadro Sorununa Giriş - Yusuf Erdem • Gençlik Konferansı ve Gençlik Hareketinin Sorunları - İ.Can, O.Toprak • Ordu’nun Dereleri - Mustafa Özkan • Sonucu Belli Çatışmanın Hangi Aşamasındayız? - Osman Tiftikçi • Kapitalizmin Can Damarı Kumar ve Uyuşturucu - Ali Gök • Türkiye’de Sınıf Savaşları - Mahir Sönmez • Bosna Yanıyor: Avrupa’nın Çeperinde İsyan - Mate Kapović / Roarmag.org • Kotana İmamı - Mustafa Özkan • Kuşaktan Kuşağa Süren Dava - Erdem Eren • Çöken Sağlık Sistemi ve İnsan İlişkileri - Hüseyin Habip Taşkın
Yine bir seçim dönemi geldi. Yine çeşitli isimler altında irili ufaklı burjuva partileri karşımıza çıkarak vaatlerde bulunup oy istiyorlar. Vaatlerin sonu gelmiyor. Kimisi, rüşvet ve yolsuzlukları bize hizmet olarak sunuyor; kimisi yeni rüşvet ve yolsuzluklar için vize istiyor. Her biri kentlerimizi yeni baştan kurmayı vaat ediyor; işçi ve emekçilerin bu “cennet kentlerde” sorunsuz yaşayacaklarını söylüyorlar. Söylediklerine bakarsanız hepsi de emekten yana, ekolojist, hepsi de hak ve zgürlüklerin en kararlı savunucuları. Tutulmayacak olduklarından, vaatler sınır ve ölçü tanımıyor.
İşçi ve emekçilerin günlük sorunlarıyla daha doğrudan ilişkili olan yerel yönetimler, sınıf mücadelesinin önemli alanlarından biridir. Ancak bu alanda yürütülecek mücadelede elde edilecek kazanımlar, işçi ve emekçilerin günlük yaşamlarında bir iyileşme sağlasalar da, ne yerel yönetimlerin mevcut kapitalist düzen içindeki kurumsal işlevlerini ortadan kaldırabilirler; ne de işçi sınıfının genel durumunda bir iyileştirme sağlayabilirler. Çünkü kapitalizm altında her yerel sorun, genel sorunun yerele yansıması, yeniden üretilmesidir ve yerel mücadeleyle çözülemez. Yerel mücadelelerin sınırlılığının temel nedeni de budur. Bu yüzden yerel mücadeleler ancak işçi sınıfının genel iktidar mücadelesi ile birleştirilebildiklerinde reformcu bir çerçeveden çıkartılarak devrimci bir içerik kazanırlar. Bu bağlam içinde yerel mücadelelerin en önemli kazanımlarından biri de işçi sınıfının geleceğin yönetici sınıfı olma yolunda kendini geliştirmesi, yetkinleştirmesi ve deneyim biriktirmesidir.
• Kriz ve Devlet • Toplumsal ve Siyasal Gündem’den • Sosyalist Hareketlerle İlişkiler ve Komünistlerin Birliği • Daha Etkin, Daha Yaygın, Bir Söz ve Eylem İçin • Kentsel Siyaset Yerel Yönetimler - N. Fırat • Şimdi Sıra Maden Şirketini Çaldağından kovmaya geldi - Kerem Doğan • HDK ve HDP Üzerine Düşünceler - İsmail Dokumacı • Unutmayacağız, Affetmeyeceğiz! - Yusuf Erdem • “Zamanlaması Manidar” Bir Kavga - Fahri Pamir • Gizli Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması (TPP) • Komünist Partisinin Proleter Devrimindeki Rolü Hakkında Karar • Kriz yeni bir döneme girerken - Jerome Roos / roarmag.org • “28 Kanunisani’yi Unutma” - Selahattin Koçak • TIR’lar ve “Adalet”- Hüseyin Habip Taşkın • Rojava Toplumsal Sözleşmesi • Ağır Hüzün
Devlet en basit tanımıyla egemen sınıfın -burjuvazinin-, ezilen sınıf -işçi sınıfı- üzerindeki egemenlik aygıtıdır. Egemenlik aygıtı egemen sınıfa aittir ve bu sınıfın farklı katmanları arasında bölünemez ve parçalanamaz. Egemen sınıfın egemenliğinin aygıtı olan devletin işlevi tek tek burjuvaların ya da belirli burjuva kliklerin çıkarlarını savunmak değil, bir sınıf olarak burjuvazinin en genel çıkarlarını korumak ve sınıf egemenliğinin sürekliliğini sağlamaktır. Günümüzde tekellerin burjuva sınıf içinde gerek ekonomik, gerekse siyasal olarak hegemon bir konuma sahip olması, bu gerçeği değiştirmez. Burjuvazi için artı-değerin bölüşülmesindeki “adaletsizlik”, artı-değerin tümden ortadan kaldırılmasının önüne geçemez. Devletin temel işlevi de burjuvazinin tümünün çıkarı olan artı-değerin üretim koşullarının korunması ve yeniden üretilmesidir. Aralarındaki rekabete rağmen burjuvazinin tümünü birleştiren ve devleti bir sınıf devleti olarak işlevlendiren temel nokta burasıdır.
• Kriz, Rekabet ve Çatışma • Toplumsal ve Siyasal Gündem’den • G. Afrika’nın Anlatılmayan Hikayesi - Jerome Roos, (çeviri) • Komünist Hareket’in 1. Konferansı • Komünist Hareket Konferans Kararları • İktidar Kavgası, Talan ve Çürüme - Yusuf Erdem • Parti İnşası ve Somut Görevlerimiz - İ. Can • Dersim’de Öğrencilerin Sorunları – Baran Kayıkçı • Erkek Egemen Düzende Pınar’lar Katlediliyor - Fatma Tufaner • Dünyanın Bütün İşçilerine Selam Olsun...- Tunç Dersimli • Buz Kırılmış, Yol Açılmıştır - Zehra Yolaç • Kapitalizm ve Gençlik - Mahir Sönmez • İşçi Emeklileri Mücadelelerini Yükseltmelidir - Ali Gök • Yerel Yönetimler ve Kent Sorunları Üzerine - N. Fırat • Rus Sosyalist Federatif Sovyet Cumhuriyeti Anayasası • Kucan-Bulak Dokumacıları Lenin’i Kutlanıyor
Bir dönemden beri burjuvazi içindeki rekabet ve çatışma, uluslararası ve iç ekonomik, politik gelişmelerin etkisi altında kimi zaman küllenerek, kimi zaman da alevlenerek sürüyor. Sermayenin bu kavgası sermaye hareketinde verilidir. Sermaye başka sermayeler olmadan, onlarla ilişki ve rekabet içine girmeden varlığını sürdüremez. Bu noktadan bakıldığında rekabet ve bunun kaçınılmaz sonuçları olan yolsuzluk, vurgun, rüşvet ve çatışma sermaye hareketine dışardan sokulmuş unsurlar değil, bizzat onun varoluş biçimleridir. Kapitalizmin hızlı ve “sorunsuz” geliştiği dönemlerde rekabet ve çatışma sermaye hareketinde üstü örtülü olarak sürer.
• Emperyalist Savaş ve İç Savaş • Siyasal ve Toplumsal Gündemden • Kâğıttan Kuleler - Ferda Kar • NATO Rusya ile savaşa mı hazırlanıyor? - Bryce White / Global Research (çeviri) • Yenilgiden Zafere - Murat Sağlam • Yoldaşlar, İşçiler, Askerler, Köylüler ve Bütün Emekçi Halk! - Lenin • Birleşip Ayrışmalardan HDK ve HDP’ye - Mustafa Özkan • Sınıflar Mücadelesi, Etnik Mücadele - Fahri Pamir • Burjuvazi ve Proletarya-ıı - Mahir Sönmez • Proletarya Diktatörlüğü! Şimdi sırası mı? - Nadi Öztüfekçi • Erdoğan Kimin Özel Yaşamına Müdahale Etti ki?!..- Süleyman Şahin • Ekim Devrimi Üzerine - Erdoğan Kuyucu • Erdoğan Nereye Koşuyor - H. Habip Taşkın • Şiir - Kışlık Saray - Nazım Hikmet
 1